ธนาคารกรุงไทย (KTB)
แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT

 คัดลอกรหัส “อ้างอิง” โดยการกดปุ่ม “คัดลอก”

 เปิดแอปพลิเคชั่น “Krungthai NEXT” เพื่อเริ่มการเติมเครดิต

เลือกเมนู “จ่ายบิล”

ค้นหา “อีทฮับไรเดอร์”

วางรหัสสมาชิกที่คัดลอกไว้ลงในช่อง “รหัสสมาชิก” และ “กรอกระบุจำนวนเงิน”
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป” 

ตรวจสอบบิลการชำระเงิน จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบ จะแจ้ง “ทำรายการสำเร็จ” เสร็จสิ้นขั้นตอนการเติมเครดิตของไรเดอร์

Back to top of page