mzl.xduyteia
แอปพลิเคชั่น K PLUS

 ตัวอย่าง “QR CODE” ที่ได้รับจาก Call Center

 เปิดแอปพลิเคชั่น“K PLUS” เพื่อเริ่มการเติมเครดิต

 เลือกที่สัญลักษณ์ “แสกน” จากนั้นเครื่องมือแสกนจะเปิดขึ้น

 ไปที่ “เลือกจากอัลบั้ม”ของโทรศัพท์มือถือ

จากนั้นค้นหาภาพ “QR CODE” ที่บันทึกอยู่ในโทรศัพท์มือถือ

จากนั้น อีทฮับไรเดอร์” และ “รหัสสมาชิก” จะปรากฏอัตโนมัติ กรอกระบุ “จำนวนเงิน” ที่ต้องการเติม จากนั้นกดปุ่ม “ต่อไป”

ตรวจสอบบิลการชำระเงิน จากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน”

 ระบบจะแจ้ง “ทำรายการสำเร็จ” เสร็จสิ้นขั้นตอนการเติมเครดิตของไรเดอร์ 

Back to top of page