mymo
แอปพลิเคชั่น MyMo

 คัดลอกรหัส “อ้างอิง” โดยการกดปุ่ม “คัดลอก”

 เปิดแอปพลิเคชั่น “MyMo” เพื่อเริ่มการเติมเครดิต

 ไปยัง “เมนูอื่นๆ” จากนั้นเลือก “บิล”

 ให้ทำการค้นหาโดยระบุคำว่า “อีทฮับไรเดอร์”

เลือก“อีทฮับไรเดอร์”

วางรหัสสมาชิกที่คัดลอกไว้ลงในช่อง “รหัสสมาชิก” และ “กรอกระบุจำนวนเงิน”
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป” 

ตรวจสอบบิลการชำระเงินจากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน”

 ระบบ จะแจ้ง “ทำรายการสำเร็จ” เสร็จสิ้นขั้นตอนการเติมเครดิตของไรเดอร์

Back to top of page