ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
แอปพลิเคชั่น KMA-Krungsri Mobile App

 คัดลอกรหัส “อ้างอิง” โดยการกดปุ่ม “คัดลอก”

 เปิดแอปพลิเคชั่น KMA-Krungsri Mobile App เพื่อเริ่มการเติมเครดิต

เลือกเมนู “จ่ายบิล”

ค้นหา “อีทฮับไรเดอร์”

 วางรหัสสมาชิกที่คัดลอกไว้ลงในช่อง “รหัสสมาชิก” และ “กรอกระบุจำนวนเงิน”
จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป” 

 ตรวจสอบบิลการชำระเงินจากนั้น กดปุ่ม “ยืนยัน”

 ระบบ จะแจ้ง “ทำรายการสำเร็จ” เสร็จสิ้นขั้นตอนการเติมเครดิตของไรเดอร์

Back to top of page