ธนาคาร ธ.ก.ส.
แอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile

 คัดลอกรหัส “อ้างอิง” โดยการกดปุ่ม “คัดลอก”

 เปิดแอปพลิเคชั่น “ธ.ก.ส. A-Mobile” เพื่อเริ่มการเติมเครดิต

 ให้เลือกเมนู“จ่ายบิล”

 ค้นหา “อีทฮับไรเดอร์” จากนั้น กดปุ่ม “สแกนบิล”

จากนั้นเลข “รหัสสมาชิก” จะปรากฏ

กรอก “ระบุจำนวนเงิน”

 จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบ จะแจ้ง“ทำรายการสำเร็จ”เสร็จสิ้นขั้นตอนการเติมเครดิตของไรเดอร์

Back to top of page