การสมัครเป็นพาร์ทเนอร์คนขับกับ eatsHUB
คุณสมบัติของผู้สมัคร
อายุ 18 ปีขึ้นไป
มีสัญชาติไทย
ไม่มีประวัติอาชญากรรมคดีร้ายแรง
มีรถจักรยานยนต์สำหรับวิ่งงาน
มีโทรศัพท์มือถือระบบ Android เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป หรือ ระบบ IOS 12.0 ขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
 สำเนาบัตรประชาชน
 สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 สำเนาเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์
 สำเนาบัญชีธนาคาร
 รูปถ่ายรถจักรยานยนต์เห็นป้ายทะเบียน
 เอกสารการตรวจประวัติอาชญากรรม
 สำเนาบัญชีธนาคาร
ขั้นตอนการสมัคร

Back to top of page