2565-01-28_13h36_14
แบบฟอร์มสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ร้านอาหารกับ eatsHUB

  ผู้บันทึกข้อมูล

   

   

  รหัสผู้จัดหา *

   

  ข้อมูลผู้ติดต่อ

   

  ชื่อและนามสกุล *

  เบอร์โทรศัพท์ *

  อีเมล

  จังหวัด *

  ตำแหน่งที่อยู่บนแผนที่ *

  โปรดค้นหาตำแหน่งที่อยู่ของร้านบนแผนที่

   

  ข้อมูลร้านอาหาร

   

  โลโก้ร้านอาหาร *

  ชื่อร้านอาหาร *

  ประเภทร้านอาหาร *

  สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเภท

  เกี่ยวกับร้านอาหาร

  วันเปิดร้าน *

   

  เวลาเปิดร้าน *

  เวลาเปิด *

  เวลาปิด *

   

   

  ข้อมูลเมนูอาหาร

   

  โปรดระบุข้อมุลเมนูอาหารอย่างน้อย 3 เมนู

   

  เมนูอาหาร 1

  ชื่อเมนู *

  คำอธิบาย

  ราคา *

  หมวดหมู่

  รูปเมนู

   

  เมนูอาหาร 2

  ชื่อเมนู *

  คำอธิบาย

  ราคา *

  หมวดหมู่

  รูปเมนู

   

  เมนูอาหาร 3

  ชื่อเมนู *

  คำอธิบาย

  ราคา *

  หมวดหมู่

  รูปเมนู

   

  เมนูอาหาร 4

  ชื่อเมนู

  คำอธิบาย

  ราคา

  หมวดหมู่

  รูปเมนู

   

  เมนูอาหาร 5

  ชื่อเมนู

  คำอธิบาย

  ราคา

  หมวดหมู่

  รูปเมนู

  Back to top of page